За кого е предназначен софтуерът

Софтуерът е предназначен за работа с деца със СОП под прякото наблюдение на родители и специалисти. Той дава възможност за проверка и проследяване развитието на всяко дете, включено в програмата.
Виж oще

Как да използвам софтуера:

Можете да получите информация как да изпозлвате най-ефективно софтуера за деца със СОП, както и всичко свързано с регистрацията на профили, използване на статистиката и др.
Виж още...
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"